> Werkgever

Werkgever

Niet alleen werkzoekenden en werknemers zijn gebaat bij leren en werken, ook voor een werkgever is dit belangrijk. Investeren in werknemers is onmisbaar in een bedrijf. Zo kan een bedrijf werknemers om-, her- of bijscholing aanbieden of er voor kiezen leerbedrijf te worden. (Nieuwe) werknemers krijgen dan de mogelijkheid om praktijk en opleiding te combineren in een zogeheten leerwerktraject (beroepsbegeleidende leerweg = bbl).

Ook voor huidige werknemers is scholing belangrijk. Wanneer werknemers bijtijds bij- of omscholen blijft hun kennis actueel. Dit is belangrijk, zeker nu de werkomgeving voortdurend verandert door internationalisering, technologische ontwikkelingen en regelgeving. De kenniseconomie stelt hoge eisen aan de kennis, vaardigheden en diploma’s van werknemers.

Terug naar de schoolbanken is niet altijd nodig. Werken en leren zijn in veel gevallen prima te combineren en er zijn vaak verschillende mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan maatwerkopleidingen op de werkplek of het halen van een ervaringscertificaat (EVC).

Om scholing te stimuleren zijn er verschillende subsidies beschikbaar, ook op de werkvloer. Daarom profiteren werkgevers van financiële regelingen voor het scholen van bestaande werknemers én het opleiden van leerlingen binnen hun bedrijf. 

Kijk hieronder voor meer informatie over de verschillende onderwerpen en handige links naar informatieve websites.

 Duurzame inzetbaarheid

 

 Financiële voordelen

 

 Opleiden

 

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Leerwerkloket Haarlem.