> Personeel bij- en omscholen

Personeel bij- en omscholen

Investeren in kennis loont

  • Scholing tilt een bedrijf naar een hoger niveau. Beter geschoold personeel leidt tot betere kwaliteit en dienstverlening.
  • Scholing houdt de werknemers scherp. Stilstand is achteruitgang in de huidige wereld waar (technologische) ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen. Door te investeren in kennis blijf je de concurrentie een stap voor.
  • Scholing verhoogt de productiviteit. Werknemers zijn beter gemotiveerd en het ziekteverzuim daalt.
  • Scholing motiveert en bindt werknemers aan een bedrijf. Door werknemers op te leiden wordt gezorgd voor doorstroming van personeel en blijft de ervaring en kennis binnen het bedrijf.

Opleiden is maatwerk

Er zijn verschilende mogelijkheden om scholing aan medewerkers aan te bieden:

  • Bijscholing om ontwikkeling te bevorderen
  • Maatwerkopleidingen
  • Ervaringen vastleggen in een ervaringscertificaat (EVC)
  • Cursussen lezen en schrijven (taalvaardigheid/Nederland) of Taal op de werkvloer voor medewerkers die moeite hebben met lezen en schrijven. Lees meer hierover op de pagina Aandacht voor lezen en schrijven.
  • Stageplekken en/of leerbanen

Subsidies en fiscale voordelen

Maak gebruik van subsidies en andere regelingen voor het opleiden van medewerkers en leerlingen.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Leerwerkloket Haarlem.


Handige links: