> Kansen in de zorg

Kansen in de zorg

Basisinformatie

Type traject: 
BBL-trajecten
Functieomschrijving: 

Er zijn volop kansen om in de zorg te werken. Infopuntzorg biedt je de mogelijkheid om deze kansen te verkennen. Je werkt 24 tot 28 uur per week en volgt daarnaast dagonderwijs (beroeps begeleidende leerweg, BBL). 

Informatie over deze kansen is te vinden op: Infopunt zorg.

 

Situatie van doelgroep: 
Werkend
Scholier
Voortijdig schoolverlater
AG (WAO, WIA, WGA, Wajong, ZW)
Participatiewet
WW
NUG (Niet-UitkeringsGerechtigde)
Starter
Regio: 
Zuid-Kennemerland en IJmond